Borgernes stemme

Hen over sommeren vil jeg, være på gader og stræder for at høre hvad borgerne har på hjerte. Jeg vil løbende samle alle de gode bud på politik og skrive dem ind i kategorier.

Og så på gaden

A-buk laves til Å-buk

 

Byliv: Flere seriøse arrangementer

Glem jeres store ambitioner og gør det ordentlig færdigt i har påbegyndt

Brug pengene fornuftigt til at holde gang I byen.

Mere aktivitet i Algade, I butikker mm

Flere legepladser

 

Ældrepleje: Flere penge til de gamle - vi har betalt skat

Behandle vores ældre langt bedre!

Når der er fransk forår i Præstø kan hjemmeplejen ikke komme frem til borgerne

Bedre forhold for de ældre

Focus på ældreplejen

Flere hænder "personaler" I ældreplejen

Bedre ældrepleje

Fokus på den ældre fra start af behandling til effekt

Mere tid til de ældre, mere rengøring og bad

Tid til en snak evt. fordi de har mistet en partner eller andre

Bedre service

Bedre forhold for de ældre

 

Beskæftigelse: Bedre service på jobcenteret ang. kontanthjælpsmodtagere. Manglende opfølgning

Respekt for de arbejdsløse i Vord. kommune.

Bedre hjælp fra jobcenteret til at finde ordinært job I og udenfor kommunen

Respekt for de syge

Ophør af gensidig forsørgerpligt

Respektfuld behandling af kontanthjælpsmodtagere, tilbud frem for tvang

Værdig behandling af vores kontanthjælpsmodtagere

Bedre flexibilitet ved nyetablering af virksomheder

Bedre vilkår til de syge, nemmere at få førtidspension

Giv førtidspension til kronisk syge

Trafik: Cykelstiplan

Bedre kollektiv trafik

Ensrettet Algade i Vordingborg

Algade 4760 ensrettet

P-plads på torvet åben

Bus fra Næs til Lundby

Bedre busforbindelse fra Lundby til Præstø

Bedre busforbindelse fra og til Næs

Gågade i hele Algade Vordingborg

Gågade i hele byen

 

Familie: Støtte til udsatte børn

 

Skole: En skole med plads til leg og læring - fordi leg er læring

Mere focus på skoleområdet

Bedre service for unge med indlæringsvanskeligheder og ordblinde

 

Daginstitutioner: Bedre norminering i vuggestuer og børnehaver

Dagplejen består

 

Politisk kultur: Inspireret af Finland; politiske møder i sauna

 

Samarbejde I storkommunen: Ens procedurer i kommunerne

Få udvisket de gamle kommunegrænser

Bedre samarbejde mellem samtlige af Vordingborgs foreninger

 

Sygehus/handicap området: At der udføres bedre pleje til vores syge og handicappede

Plejehjem for ikke gamle

Forbedring af psykiatri området

Bedre forhold for fysisk/psykisk handicappede

Bedre service overfor handicappede

 

Fritid: Line dance undervisning

En samlet strategi for idrætslivet i Vordingborg, investering i anlæg mv.

Miljø: Plastfri kommune

Giftfri i storbyens forhave

Flere lokalproducerede økologiske produkter

Grøn kommune

 

Ungepolitik: Ungdomshus

Focus på ungdommen

Noget mere for de unge mennesker

Stærk ungdomspolitik

En ungepolitik der sætter den unge i centrum og tilpasser tilbuddene til den unges behov

Gratis psykolog, fleksible uddannelsestilbud og støtte hvor det behøves

Bedre vilkår og tilbud for unge i kommunen

 

Socialt udsatte: Passe bedre på de udsatte

 

Kultur: At Vordingborg får lov til at udvikle sig til den lidt skæve, sjove kulturby den er i hjertet

 

Integration: Stop integrationsydelse - den rammer danskere der har arbejdet/studeret I udlandet

Sundere og stærkere indvandrerpolitik

 

Turisme: Tænk stort, hold fast I visionerne

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående er alle de grønne kort jeg har fået tilbage fra borgere rundt omkring i kommunen. Jeg ser et mønster af at almindelige mennesker ønsker mere velfærd, velfærd for vores ældre, unge, børn og udsatte. Ikke én eneste har foreslået mig at skatten skulle ned. Måske skulle man opfordre dem I regeringen til at læse med her på siden.

Ud over velfærden har borgerne mange gode bud på hvordan vi gør vores kommune mere levende og endnu bedre at bo I. Jeg tager alle forslag med mig i mit hjerte og med I mine fremtidige overvejelser om min politik.